Hodnocení implementačního systému

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5358cafc-4a6f-4c24-9f4a-0fa99524b9cc/Shrnuti_evaluace_implementace_OPTP_5358cafc-4a6f-4c24-9f4a-0fa99524b9cc.pdf?ext=.pdf
Ověření fungování nastavených implementačních systémů.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena