Hodnocení provedených evaluací

Operační program Operační program Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Úcelem evaluace je zvýšit kvalitu evaluací realizovaných RO OPTP, prípadne definovat oblasti kde je prostor pro zlepšení. Dále upozornit napr. na oblasti, na které je treba se zamerit v rámci vzdelávání v tématu evaluací. A v neposlední rade posoudit dostatecnost evaluacní kapacity OP. Zároven by evaluace mela zjistit, zda po aplikování doporucení vzešlých z metaevaluace realizované v období 2007 -2013, došlo ke kvalitativnímu posunu realizovaných evaluací, ci zadávacích dokumentací k jednotlivým evaluacím.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena