Hodnocení provedených evaluací a jejich dopadů na implementaci OP TP

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c460e0fe-e98a-4c10-9c41-0eeaa8051862/Vyhodnoceni-provedenych-evaluaci_sumarizace-CZ_c460e0fe-e98a-4c10-9c41-0eeaa8051862.pdf?ext=.pdf
Cílem evaluace bylo zjištění efektivity implementace doporučení a závěrů jednotlivých evaluačních zpráv v rámci OP TP.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena