Hodnocení účinnosti systému řízení OP TP

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3f16dd31-3c0d-4b94-a6d1-03932f1085d5/EvaluaceRizeni_MS_FINAL.pdf?ext=.pdf
Vyhodnocení aktuálního stavu řízení OP TP.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena