Veřejné výdaje a fondy EU 2007–2015

Cílem analýzy bylo identifikovat oblasti výdajů, které jsou silně závislé na prostředcích z fondů EU, a u kterých tím pádem hrozí nedostatek financování v případě potenciálního výpadku peněz z EU fondů po roce 2020.

Operační programDohoda o partnerství
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacejiné
Rok ukončení2017

Cílem této analýzy je zmapovat, jak v České republice vstupují finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu EU do veřejných výdajů, a tedy oblasti veřejných politik. Otázkou je, zda prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (fondy EU) v České republice v období 2007–2013 vhodně doplňovaly výdaje z národních rozpočtů, nebo naopak, zda docházelo k nahrazování národních prostředků. Výsledky analýzy tak poukazují na oblasti, v kterých jsou fondy EU důležité, v kterých může docházet k vytěsňování vlastních prostředků fondy EU a v kterých může hrozit riziko nedostatku prostředků v případě snížení objemu fondů EU.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena