Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > IOP - zpracování rozboru udržitelného rozvoje území

IOP - zpracování rozboru udržitelného rozvoje území

Výstupy ze semináře pro žadatele k aktivitě 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů (ÚAP) obcí a krajů byly publikovány jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj (5/2008).

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena