Investice, které se neztratí

Brožura zachycuje pokrok v čerpání dotací z ROP SV v r. 2010 a představuje 18 zajímavých projektů.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena