Informační publikace o ROP Jihozápad

Publikace by měla zájemcům o dotace z evropských fondů nabídnout užitečné a praktické informace a zároveň usnadnit orientaci v možnostech, které skýtá Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena