Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > Základní informace o ROP Severovýchod

Základní informace o ROP Severovýchod

Základní informace o Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod včetně informací o jednotlivých prioritních osách.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena