Evropské fondy v ČR > Unijní programy > Program na podporu strukturálních reforem (SRSP)

Program na podporu strukturálních reforem (SRSP)

Cílem unijního programu na podporu strukturálních reforem je pomoci členským státům při provádění prorůstových reforem, jejichž cílem je zajistit udržitelné investice, růst a tvorbu pracovních míst. Pro období 2017-2020 je v něm připraveno 222,8 mld. €. Podporu získají členské státy na reformy, na kterých se dohodly s Evropskou komisí.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena