Informace o výzvě

Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.
Datum vyhlášení výzvy:  19.6.2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+: 14.8. 2015 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 14. 8. 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 10. 2015

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena