Informace o výzvě

Zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšovat dopravní dostupnost prostřednictvím technického zhodnocení komunikací při respektování životního prostředí.

Ukončení příjmu žádostí: 
  • do vyčerpání finanční alokace prostředků, které jsou v rámci vyhlášené kontinuální výzvy k dispozici, nebo
  • do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady o odvolání.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena