Informace o výzvě

Cíl výzvy:

  • Zajistit zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšovat úroveň veřejné dopravy v regionu s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy.

Příjemci podpory

  • kraje;
  • obce;
  • svazky obcí;
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji;
Více informací: http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-1-2/1-2-vyzva-k-17-12-2012 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena