Informace o výzvě

Cíl výzvy:

  • Posilovat úlohu regionálních středisek jako dalších významných rozvojových center regionu Jihovýchod.
Příjemci podpory:
  • a) Obce a města s 5 000 – 49 999 obyvateli a města Pohořelice a Židlochovice
  • b) organizace zřizované nebo zakládané obcemi vymezenými v bodě a), svazky obcí;
  • c) nestátní neziskové organizace.
Více informací: http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-2/3-2-vyzva-k-17-12-2012

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena