Informace o výzvě

Cíl výzvy:

  • Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život.

Příjemci podpory:

  • obce nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat podporu v rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2);
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí);
  • svazky obcí (projekt musí být realizován na území členské obce s více než 500 ob.);
  • nestátní neziskové organizace (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí);
Více informací: http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-3/3-3-vyzva-k-17-12-2012

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena