Informace o výzvě

Cíle oblasti podpory

Hlavní cíl:
  • Hlavním cílem této oblasti podpory je zvyšování kvality života obyvatel regionu.

Specifické cíle:
  • a) zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb s regionálním významem;
  • b) podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti.

Popis financovaných aktivit oblasti podpory 3.4
  • a) výstavba a technické zhodnocení zařízení pro celoživotní vzdělávání (střední školy, speciální školy, knihovny aj.) včetně technického vybavení. Technickým vybavením se rozumí nákup nových strojů, zařízení, výukových pomůcek a souvisejících technologií umožňujících realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na potřeby trhu práce a uplatnění současných technologií v praxi.

Ukončení příjmu žádostí:
  • do vyčerpání finanční alokace prostředků, které jsou v rámci vyhlášené kontinuální výzvy k dispozici, nebo
  • do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady o odvolání.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena