Informace o výzvě

Cíl programu, specifické cíle oblasti podpory 1.1

Globálním cílem OP PK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.
 
Specifické cíle oblasti podpory 1.1:
 
 • zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy,
 • posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy,
 • zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou,
 • zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy.

Podporované aktivity oblasti podpory 1.1
 • rozvoj sítě tramvajových tratí;
 • zatraktivnění stávajících tramvajových tratí;
 • zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy;
 • rozvoj systému park & ride, resp. doplnění o systémy bike & ride a kiss & ride;
 • realizace informačních systémů pro cestující v kombinaci s jinou podporovanou aktivitou;
 • bezbariérová přístupnost veřejné dopravy;
 • projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy;
 • výstavba cyklostezek jako alternativní formy zajištění propojení lokalit zaměstnání a bydlení.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena