Informace o výzvě

Specifickým cílem oblasti podpory 3.3. je přímá podpora rozvoje malého a středního podnikání:

  • dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města
  • realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské ekonomické základny    a k zajištění jejího podílu na růstu úrovně znalostní ekonomiky státu,
  • zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní péče
  • zlepšení dostupnosti informačních služeb, podpora rozvoje sítí vysokorychlostního připojení domácností a MSP

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena