Informace o výzvě

Cíl programu, specifické cíle oblasti podpory 2.1

  • Globálním cílem OPPK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.
Podporované aktivity oblasti podpory 2.1 v 15. výzvě
  • revitalizace ploch s ekologickou zátěží;

  • revitalizace ploch významných pro rozvoj města;

  • regenerace veřejných prostranství v obytných územích;

  • revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.);

  • revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území;

  • obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů,

  • revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizované doprovodné zeleně

  • výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně,

  • doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi.

 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena