Informace o výzvě

Cíl podpory
 • Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. 
Podporované aktivity, typy činností
Podpora vybraných sociálních služeb poskytovaných na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).   

Podporovány budou následující sociální služby:
 • Chráněné bydlení.
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
 • Domovy se zvláštním režimem.
 • Týdenní stacionáře.
 • Odlehčovací služba.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Osobní asistence.
 • Pečovatelská služba.
 • Denní stacionáře.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Sociální rehabilitace.
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Služby následné péče.
  Výše uvedené soc. služby mohou být doplněny fakultativními činnostmi umožňujícími vstup na trh práce (např. vzdělávání cílové skupiny, poradenství v oblasti trhu práce, nácvik sociálních a pracovních dovedností).

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena