Informace o výzvě

Výzva je zaměřena na odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků.

Globální a specifické cíle oblasti podpory  

Cíl podpory: 
  • Hlavním cílem oblasti podpory je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců podniků  a organizací a konkurenceschopnosti podniků a organizací s důrazem na rozvoj odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.   
Specifické cíle:
  • Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců vedoucí ke zvýšení jejich účasti v celoživotním vzdělávání a posílení jejich postavení na trhu práce.
  • Motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání zaměstnanců v rámci organizace jako prostředku k posílení jejich konkurenceschopnosti.
Podporované činnosti
  • Prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností  a kompetencí lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v jednotlivých medicínských oborech;
  • tvorba a realizace nových a inovovaných vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky zdravotnických zařízení včetně přípravy interních lektorů a instruktorů v organizacích;
  • další odborné profesní vzdělávání zdravotnických pracovníků podporované zaměstnavateli zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení odborné kvalifikace lékařů, farmaceutů a nelékařského zdravotnického personálu;
  • aplikování odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků dle specifických potřeb zaměstnavatelů ve zdravotnictví včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici.  
V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je jazykové vzdělávání (s výjimkou znakového jazyka).

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena