Informace o výzvě

Popis výzvy
Výzva je zaměřena na podporu změny přístupu k lidem s duševním onemocněním a jejich integraci na trh práce a do společnosti. Jedním z cílů výzvy je i zpřístupnění sociálních služeb této cílové skupině, byť jde o služby, které nejsou této cílové skupině primárně určeny. Dalším cílem je formou vzdělávání posílit schopnosti a dovednosti osob s duševním onemocněním a osob, které o ně pečují, k návratu do společnosti a na trh práce. Významným cílem výzvy je i podpora zaměstnavatelů a orgánů státní správy a samosprávy při změně vnímání možností uplatnění osob s duševním onemocněním. Těchto cílů chce výzva dosáhnout níže uvedenými podporovanými aktivitami.

Podporované aktivity, typy činností
  • Vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování.
  • Vzdělávání fyzických osob, včetně asistentů sociální péče, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a osobám s duševním onemocněním.
  • Podpora partnerství na místní a regionální úrovni, včetně změny přístupu u zaměstnavatelů a subjektů působících na trh práce.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena