Informace o výzvě

Cíl podpory
  • Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
Podporované aktivity
  • Motivační aktivity,
  • poradenské činnosti a poradenské programy,
  • bilanční a pracovní diagnostika,
  • rekvalifikace,
  • zprostředkování zaměstnání,
  • vytvoření a pilotní odzkoušení nástroje zaměřeného na slaďování poptávky a nabídky na trhu práce, včetně analýz trhu práce a absorpční kapacity v regionu, podpora nových přístupů, a to ve vazbě na potřeby uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání,
  • podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům,
  • zajištění odborné praxe pro příslušníky cílových skupin pro získání pracovních zkušeností, dovedností a návyků.
  • doprovodná a podpůrná opatření.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena