Informace o výzvě

Vyhlášení 3. kola výzvy programu modernizace plavidel zahrnuje všechny 3 podprogramy s celkovým objemem veřejné podpory 84 000 000 Kč.

Podprogram 1 je zaměřen na pořízení nízkoemisních pohonných jednotek a pomocných agregátů (s finančním objemem veřejné podpory ve výši 40 000 000 Kč), podprogram 2 na modernizaci plavidel za účelem zvýšení multimodality (pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na osobní automobily) s finančním objemem veřejné podpory ve výši 20 000 000 Kč a podprogram 3 bude zahrnovat modernizace vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna obšívek, zhotovení ocelových podlah nákladových prostorů, vybavení radarovým zařízením, vybavení autopilotem) s finančním objem veřejné podpory ve výši 24 000 000 Kč.

Další informace naleznete v textu výzvy.Další informace: http://www.opd.cz/clanek/Ministerstvo-dopravy-vyhlasuje-3.-kolo-vyzvy-pro-modernizaci-vnitrozemskych-plavidel-z-OPD

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena