Informace o výzvě

Globálním cílem OP PK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.
 
Specifické cíle oblasti podpory 1.1:
 
·         zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy,
·         posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy,
·         zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou,
·         zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy.

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena