Informace o výzvě

Globálním cílem OP PK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.
 
Specifické cíle oblasti podpory 1.2:
 
·         zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government),
·         zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany,
·         podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování,
·         podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství.

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena