Informace o výzvě

Globálním cílem OP PK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.
 
Specifické cíle oblasti podpory 3.1:
  • zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a   vývoje,

  • posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města, 

  • zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP,

  • přispět k realizaci BRIS.

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena