Informace o výzvě

Cíl výzvy: 
- zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí snížením emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů
- převedení části přeprav zboží na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu, která je nejvíce šetrná k životnímu prostředí
- zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní nákladní dopravy, které povede v konečném důsledku k výraznému snížení potenciálních ekologických škod

Typ oprávněného žadatele: 
vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy
Další informace: http://www.opd.cz/clanek/Ministerstvo-dopravy-vyhlasuje-4.-kolo-vyzvy-pro-modernizaci-vnitrozemskych-plavidel-z-OPD

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena