Informace o výzvě

Věcné zaměření
  • Specifický cíl: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků.
Cílem této výzvy je podpořit významný upgrade stávajícího výzkumného centra či výzkumných center v ČR postaveném na partnerství se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming z Horizontu 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace.

Podporované aktivity
  • Dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury.
  • Aktivity pro implementaci modernizace centra/center excelence zvyšující jeho/jejich vědecké schopnosti.
  • Řízení projektu.

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena