Informace o výzvě

Cíle podpory

• snížit zatížení životního prostředí a poškozování veřejného zdraví silniční nákladní dopravou převedením části přeprav na ekologičtější alternativní železniční a vodní dopravu;

• napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Podporovat rozšiřování, racionalizaci, modernizaci a diverzifikaci hospodářských činností podniků umístěných ve znevýhodněných regionech, mimo jiného, podporou zřizování nových železničních vleček.

Termín pro předkládání žádostí: od 15.10.2010 do 31.1.2011.

Další informace: http://www.opd.cz/cz/vlecky

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena