Aktuality

23.08.2018 Změna názvu: Název se změnil z Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vybudování + provoz a transformaci + provoz mimo hl. m. Prahu na Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
23.08.2018 Změna datumu uzavření: na 28.02.2020
23.08.2018 Změna alokace v korunách: na 270000000
18.09.2018 Změna názvu: Název se změnil z Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu na Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vznik a provoz nových zařízení v Praze
18.09.2018 Změna typu: na Kolova
18.09.2018 Změna datumu otevření: na 01.06.2019
18.09.2018 Změna datumu uzavření: na 01.08.2019
18.09.2018 Změna stavu: na Zaregistrovaná
18.09.2018 Změna kódu stavu: na S2
18.09.2018 Změna cílů: na Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
18.09.2018 Změna cílů: na Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
18.09.2018 Změna oprávněného žadatele: na zaměstnavatelé, neziskové organizace, územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, vysoké školy
18.09.2018 Změna území: na HMP
18.09.2018 Změna alokace v korunách: na 42000000
10.05.2019 Změna názvu: Název se změnil z Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vznik a provoz nových zařízení v Praze na Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky - dotace v hl. m. Praze
10.05.2019 Změna typu: na Prubezna
10.05.2019 Změna datumu otevření: na 17.06.2019
10.05.2019 Změna datumu uzavření: na 21.08.2019
10.05.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 17.06.2019
31.05.2019 Změna názvu: Název se změnil z Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky - dotace v hl. m. Praze na Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky - dotace v hl. m. Praze
31.05.2019 Změna datumu otevření: na 17.06.2019
31.05.2019 Změna datumu uzavření: na 21.08.2019
31.05.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 17.06.2019
31.05.2019 Změna oprávněného žadatele: na Žadatel: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: - poradenské a vzdělávací instituce - veřejné výzkumné instituce - nestátní neziskové organizace - profesní a podnikatelská sdružení - obchodní korporace - OSVČ - státní podniky - právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem - školy a školská zařízení (kromě příspěvkových organizací městských částí a hl. města Prahy) - vysoké školy - OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace - sociální partneři Definice jednotlivých oprávněných žadatelů je uvedena v příloze č. 1.
05.06.2019 Změna stavu: na Finalizovaná
05.06.2019 Změna kódu stavu: na S3
07.06.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
07.06.2019 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena