Informace o výzvě

Aktuality

28.03.2019 Změna datumu uzavření: na 03.06.2019
28.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 01.04.2019
28.03.2019 Změna investičních priorit: na
29.03.2019 Změna oprávněného žadatele: na - kraje, - obce, - dobrovolné svazky obcí, - organizační složky státu, - státní podniky, - veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, - městské části hl. města Prahy, - příspěvkové organizace, - vysoké školy, - nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
30.03.2019 Změna stavu: na Schválená
30.03.2019 Změna kódu stavu: na S31
02.04.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
02.04.2019 Změna kódu stavu: na S6
04.06.2019 Změna stavu: na Uzavřená
04.06.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena