Národní koordinátor/ka programu meziregionální spolupráce Interreg Europe (MMR-NOK)

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Evropské územní spolupráce, oddělení programů národní a meziregionální spolupráce, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: MMR_291 Národní koordinátor/ka programu meziregionální spolupráce Interreg Europe, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Datum vystavení 09.09.2019
Datum platnosti 24.09.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Charakteristika pracovní činnosti:
 • koordinace a příprava realizace projektů v rámci programů spolupráce po věcné stránce, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů
 • koordinace oblasti, předcházení, sledování, monitoringu a hlášení nesrovnalostí u programů Cíle 2 Evropská územní spolupráce
 • metodické řízení pro programy Evropské územní spolupráce v oblasti nesrovnalostí
 • spolupráce s Národním orgánem pro koordinaci a Ministerstvem financí týkající se kontroly, auditu a nesrovnalostí
 • plnění role národního koordinátora a národního kontaktního místa pro program Interreg Europe
 • zajištění publicity pro programy Evropské územní spolupráce, včetně pravidelné aktualizace webových stránek www.dotaceEU.cz
 • zajištění role sekretariátu Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020
 • kontrola činností delegovaných na subjekty na české straně (kontrola Centra pro regionální rozvoj české republiky)
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání (magisterský stupeň)
 • znalost anglického jazyka na úrovni 1. stupně
 • znalost práce na PC - MS Word, MS Excel, MS Outlook (výhodou)
 • znalost problematiky strukturálních fondů (výhodou)
 • samostatnost a odpovědnost (výhodou)
 • trestní bezúhonnost
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou nejdéle do 31. 12. 2019)
 • plný pracovní úvazek
 • místo výkonu práce Praha
 • 5 týdnů dovolené
 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída)
 • předpokládaný vznik pracovního poměru ihned 
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie vysvědčení/osvědčení prokazující splnění min. požadované úrovně znalosti cizího jazyka[1]
Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 
Bližší informace poskytne:
 • pan Mgr. Pavel Lukeš, e-mail: Pavel.Lukes@mmr.cz, tel: 224 862 331
Doručení přihlášky:
 • Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 24. září 2019 na e-mail: zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Národní koordinátor/ka programu meziregionální spolupráce Interreg Europe“) nebo na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
 
Upozornění:
 • Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete zde:
https://www.mmr.cz/cs/Kariera/Pracovni-prilezitosti/Narodni-koordinator-ka-programu-meziregionalni-spo
 
[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena