Programový/á manažer/ka v Oddělení metodiky fondů EU (ZS OP PIK)

Agentura pro podnikání a inovace právě hledá vhodné kandidáty na služební pozici Programový/á manažer/ka v Oddělení metodiky fondů EU (metodik). Pozice je vhodná i pro absolventy. Vše potřebné se uchazeč naučí v procesu mentoringu.

Datum vystavení 09.01.2019
Datum platnosti 21.01.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Náplň práce:
 • rozmanitá, dynamická a nestereotypní pracovní náplň,
 • metodická podpora pro oblast fondů EU, výběrových řízení a problematiky malých a středních podniků pro interní zaměstnance,
 • konzultace a komunikace s externími klienty, se subjekty státní správy a dalšími spolupracujícími organizacemi a institucemi,
 • sledování trendů a změn v oblasti jednotného metodického prostředí fondů EU a legislativy, jejich analýza a následná aplikace do interních manuálů,
 • spolupráce na tvorbě pravidel pro příjemce dotace a pro oblast výběru dodavatele.
Požadujeme:
 • dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně,
 • státní občanství České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie, popřípadě státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • věk min. 18 let,
 • plnou svéprávnost,
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce),
 • zdravotní způsobilost.
Dále požadujeme:
 • znalost problematiky fondů EU (výhodou),
 • dobré organizační a analytické schopnosti,
 • pečlivost, důslednost, schopnost koncepčního myšlení,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office),
 • komunikativní znalost anglického jazyka (výhodou),
 • ochotu učit se nové věci a neustále se vzdělávat.
Nabízíme:
 • možnost stát se profesionálem v dané oblasti a získat jedinečné know-how a spolupracovat s předními českými odborníky a významnými klienty API,
 • možnost podílet se na rozvoji podnikatelského prostředí v ČR,
 • pružnou pracovní dobu,
 • motivující platové ohodnocení – 12. platová třída, podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., s možností přiznání osobního příplatku již při nástupu,
 • příjemný pracovní kolektiv.
Další zaměstnanecké benefity:
 • nadstandardní hodnota stravenek,
 • bohaté možnosti odborného vzdělávání,
 • finanční příspěvek na jazykové vzdělávání,
 • 5 týdnů dovolené,
 • až 5 sick days ročně,
 • mobilní telefon,
 • další měsíční benefity vyplácené formou poukázek FokusPass či příspěvkem na kartu MultiSport nebo penzijní připojištění.
Další informace:
 • uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 21. 1. 2019
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou,
 • plný pracovní úvazek,
 • místo výkonu práce Praha,
 • termín nástupu únor 2019 nebo dle dohody. 
Přihláška musí obsahovat následující dokumenty:
 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis.
Doručení přihlášky:
 • V případě zájmu zašlete Vaši přihlášku včetně všech potřebných dokumentů poštou nebo e-mailem na níže uvedenou adresu.
Kontakt: Mgr. Jana Hrdličková, Oddělení právní a personální, tel. 725 868 710 , nabor@agentura-api.org
Adresa: Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2
ID SM: 30083217
Kód služebního místa: 41002017

Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách Agentury API:
https://www.agentura-api.org/o-api/uredni-deska/
 
Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:
Odesláním životopisu souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podnikání a inovace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi.

Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.

Agentura pro podnikání a inovace prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich obsažené považuje za důvěrné. Agentura pro podnikání a inovace se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.

Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů:
Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.
 
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena