Rekonstrukce Barokní perly Slezska, kostela Prozřetelnosti Boží a veřejného prostranství v Šenově

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/04.01068
Zahájení projektu: 1. 10. 2011
Ukončení projektu: 28. 2. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu - rekonstrukce kostela (dokončení střechy) a veřejného prostranství kolem tohoto objektu, jako místa odpočinku, setkávání a kulturních aktiv.
Barokní kostel Prozřetelnosti Boží v Šenově, je nejvýznamnější stavbou města nejen architektonicky, ale i historicky. Okolí kostela bezprostředně navazuje na již zrekonstruovaný zámecký park a spolu s ním zvyšuje možnosti využití dané lokality. Většina střech je dlouhodobě ve špatném stavu. Střechy se postupně opravují, nedostatek financíbrání dokončení a plnohodnotnému využití kostela.
Uživatelé výstupů projektu:
věřící
občané města - místo odpočinku, kulturních a duchovních akcí, spojnice do školy, zaměstnání atd.
domácí a zahraniční turisté
Cílů projektu bude dosaženo:
1. kvalitní přípravou před podáním žádosti
2. sestavením odborného realizačního týmu
3. odborným řízením projektu
4. rozvojem partnerství
5. diseminací výstupů
Projekt realizuje Římskokatolická farnost Šenov ve spolupráci s partnerem městem Šenov.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 907 255,72
Soukromé zdroje: 1 395 398,00
 
Celková částka: 9 302 654,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena