Rekonstrukce památky dům Blahoslavova 77 v Třebíči a zřízení židovského muzea

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO TŘEBÍČ
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/02.00504
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 10. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Podstata: Rekonstrukce a využití domu Blahoslavova 77 sousedícího se Zadní synagogou v Třebíči. Dům je kulturní památkou, nyní v havarijním stavu.
Předmět: Kompletní rekonstrukce domu a změna využití na muzeum se stálou židovskou expozicí ?Jak se dříve žilo ? aneb výprava do historie židovského bydlení? a poskytování služeb ? přednášky, videoprojekce, ukázky tradic židovské kuchyně
Výsledkem bude vznik moderního muzea = další atraktivity s židovskou tématikou v Třebíči. Muzeum bude zpřístupněno a nabízeno v jednom okruhu se Zadní synagogou
Potřebnost je dána havarijním stavem domu a hrozící ztrátou kulturní památky.
Dům Blahoslavova 77 je výjimečný nedávno objeveným propojením se Zadní synagogou schodištěm, o kterém se po několik staletínevědělo
Výjimečnost projektu je ve vazbě na židovské město. Třebíč je světovým unikátem, židovské památky byly v roce 2000 zařazeny mezi památky UNESCO
Cílové skupiny: zahraniční, domácí turisté, židovská obec, žáci škol, odborníci

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 990 405,69
Veřejné zdroje ČR: 1 233 600,00
 
Celková částka: 8 224 006,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena