KOMUNITNÍ KNIHOVNA LITVÍNOV

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: MĚSTO LITVÍNOV
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/16.00311
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2011

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je rozšířit a rekonstruovat budovu Městské knihovny Litvínov, jejíž současný technický a dispoziční stav neumožňuje potřebný rozvoj a zkvalitnění služeb.
Záměrem projektu je podpořit rozvoj lidských zdrojů v regionu s nízkou vzdělanostní strukturou obyvatelstva, a to formou systémové podpory přístupu k informacím. Budoucí knihovna bude v nových a rekonstruovaných prostorech nabízet nadstandardní služby v příjemném prostředí, čímž hodlá oslovit především děti a mládež.
Dosavadní široké doplňkové aktivity knihovny jsou zárukou, že potenciál vzniknuvší KOMUNITNÍ KNIHOVNY bude využit. Má ambici stát se uživatelsky příjemným místem, kam občané různého věku a zájmů chodí za informacemi a zábavou (knihy, časopisy, ale i internet).
Významnou součástí projektu je proto i zkvalitnění zázemí pro nové technologie (učebna IT, rozšířený přístup na internet), jako součást podpory informační společnosti pro různé cílové skupiny (mládež, maminky s dětmi, senioři).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 36 224 383,24
Veřejné zdroje ČR: 6 567 928,00
 
Celková částka: 42 792 311,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena