Úprava technických tkanin a pletenin rastrovým 3D nánosem zajišťujícím ochranu proti propíchnutí a proříznutí

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: CLUTEX - Klastr Technické textilie,z.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_056/0007111
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Výzkum

Hlavním cílem projektu RAPACOAT je výzkum a vývoj nových textilních konstrukcí s funkčním povrchem opatřeným rastrovým 3D nánosem zvyšujícím ochranné vlastnosti textilií, které vyplývají z požadavků cílové oblasti použití, tj. bezpečnost a ochrana uživatele.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 946 200,00
Národní soukromá částka: 2 630 800,00
 
Celková částka: 6 577 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena