Založení vývojového centra moderních buněčných terapií

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: SOTIO a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001201
Zahájení projektu: 27. 3. 2018
Ukončení projektu: 27. 3. 2018
Téma projektu: Výzkum

Cílem projektu je založení nového vývojového centra, které bude laboratorním zázemím pro vývoj všech skupin přípravků moderní buněčné terapie. Nové prostory umožní přípravu široké skupiny přípravků buněčné terapie za podmínek Správné výrobní praxe, v souladu s požadavky evropských regulatorních úřadů i americké FDA. Pořizované vybavení dále umožní také přípravu buněk z oblasti regenerativní medicíny a zkoumání možností léčby onkologických onemocnění pomocí nových imunomodulačních látek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 75 000 000,00
Národní soukromá částka: 75 000 000,00
 
Celková částka: 150 000 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena