Vývoj aplikace Digitální archiv

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: RANKENEN a.s.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000802
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

V rámci projektu budeme vyvíjet novou SW aplikaci Digitální archív, která své uplatnění nalezne především u klientů veřejné správy, ale také u větších společnosti ze soukromého sektoru. Vlastní řešení bude vycházet z referenčního modelu OAIS (Open Archival Information System) ISO 14721:2003. V projektu hodláme obsadit až sedm pozic IT specialistů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 340 479,30
Národní soukromá částka: 7 749 474,70
 
Celková částka: 14 089 954,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena