Vývoj komplexní platformy Smart Grid Data Hub

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Vigour Alfa spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000711
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Trh s elektřinou již delší dobu prochází prudkými změnami, které budou dále akcelerovány především v souvislosti s nástupem tzv. chytrých sítí (Smart Grids). Tato nová fáze vývoje energetických trhů přinese řadu nových požadavků na IT řešení, jejichž význam v energetice dále naroste. Cílem tohoto projektu bude využít našich dosavadních zkušeností a vytvořit komplexní cloudovou platformu, která výrazně usnadní vstup a umožní efektivně participovat na trzích s elektřinou i menším společnostem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 182 768,25
Národní soukromá částka: 27 548 304,75
 
Celková částka: 36 731 073,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena