Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Institut komunitního rozvoje, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001135
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 7. 2018

Věcně je projekt zaměřen na: - vzdělávání úředníků obcí s rozšířenou působností v oblasti sociální práce - vytvoření společné platformy ke sdílení poznatků a zkušeností ze soc. práce - realizaci 10 společných workshopů k aktuáním otázkám sociální práce - zpracování sborníku dobré praxe - realizaci 1 závěrečné konference k prezentaci výstupů pro odbornou veřejnost Cílovou skupinu tvoří min. 50 účastníků (úředníků, soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách)

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 363 187,50
Veřejné zdroje ČR: 240 562,50
 
Celková částka: 1 603 750,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena