Služby drogové prevence v Bruntále

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: OPEN HOUSE o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005683
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Projekt má za cíl, pracovat s populací 15 - 64 let z Bruntálu, ohroženou závislostí nebo již závislou na návykových látkách s cílem minimalizovat rizika a následky spojených se závislostí a závislostním chováním, nabídnout řešení. Tyto cíle realizovat prostřednictvím sociální služby terénního programu - Služby drogové prevence OPEN HOUSE (ID 5144453).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 370 943,75
Veřejné zdroje ČR: 241 931,25
 
Celková částka: 1 612 875,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena