Peronizace žst. Chodov

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000080
Zahájení projektu: 28. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Doprava

Náplní projektu je peronizace žst. Chodov, která je součástí tratí č. 140 Kadaň-Prunéřov - Cheb a č. 144 Loket-předměstí - Nová Role. Kolejové úpravy proběhnou i na jednokolejné traťové spojce mezi žst. Chodov a žst. Nové Sedlo u Lokte a na zhlavích obou stanic pro možnost odbočení vyšší rychlostí z hlavní dvoukolejné celostátní elektrizované trati Kadaň-Prunéřov - Cheb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 393 576 065,97
Veřejné zdroje ČR: 69 454 599,88
 
Celková částka: 474 854 544,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena