Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000019
Zahájení projektu: 21. 3. 2016
Ukončení projektu: 20. 4. 2017
Téma projektu: Doprava

Stavba se nachází v km cca 77,526-86,486 trati Brno-Židenice - Havlíčkův Brod. Jedná se o celostátní trať zahrnutou do systému tratí TEN-T. Stavbou bude provedena rekonstrukce a modernizace úseku ve stávající stopě. Území dotčené stavbou má charakter pozemků dráhy se stávající dvoukolejnou trati. Trať prochází územím s polními, lučními i lesními pozemky. Střídavě se těleso dráhy nachází v zářezu a náspu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 762 807 511,07
Veřejné zdroje ČR: 134 613 090,19
 
Celková částka: 986 718 638,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena