Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník, 2. Fáze

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000036
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 29. 6. 2017
Téma projektu: Doprava

Záměrem této stavby je úprava koleje číslo 1 železniční trati Hanušovice - Jeseník a související infrastruktury. Aktuální technický stav železničního svršku, propustků, mostů, zabezpečovacího zařízení, silnoproudých rozvodů a zařízení si vyžaduje provedení rozsáhlejších prací. V souvislosti s provedením prací se počítá s lokálním zvýšením rychlosti, které povede ke zvýšení plynulosti železniční dopravy, snížení nákladů na provoz vlaků a zkrácení jízdních dob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 452 978 125,70
Veřejné zdroje ČR: 79 937 316,30
 
Celková částka: 557 326 335,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena