D1 Modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek - EXIT 41 Šternov

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000094
Zahájení projektu: 13. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2019
Téma projektu: Doprava

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Ostředek - Šternov (km 34,140 - 41,340) v délce 7,200 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 931 150 173,20
Veřejné zdroje ČR: 164 320 618,80
 
Celková částka: 1 116 687 862,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena