Regenerace objektu č.p. 812 v ulici Závodí v Hostinném

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002461
Zahájení projektu: 14. 3. 2017
Ukončení projektu: 28. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu a zvýšení životní úrovně obyvatel domu snížením nákladů na bydlení. Celková revitalizace zároveň povede ke zvýšení komfortu bydlení obyvatel domu.Cíle bude dosaženo zlepšením tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 214 427,68
Národní soukromá částka: 6 321 641,52
 
Celková částka: 10 536 069,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena