Financování osobních nákladů AO prosinec 2015 - prosinec 2016

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo financí
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000034
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2016

Projekt zajišťuje výkon auditních činností Auditním orgánem (AO)-jeden z klíčových prvků nezbytných pro zajištění řádného fungování a kontroly čerpání prostředků ze SF a FS, ESIF, proto je nezbytné jej realizovat. Projekt zahrnuje úhradu finančních prostředků souvisejících s osobními náklady na pracovníky AO - za HPP i DPP/DPČ (včetně úhrady finančních prostředků souvisejících s osobními náklady na pracovníky na stážích, jejichž platy nejsou přímo hrazeny EK). Jedná se o navazující projekt.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 185 227 733,00
Veřejné zdroje ČR: 32 687 247,00
 
Celková částka: 217 914 980,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena