Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000050
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2017

Cílem projektu je zajištění řízení Strategie Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace 2014-2020 (dále jen ITI) v rámci nositele strategie, tj. statutární město Ostrava prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, v rámci jehož odboru strategického rozvoje je zajištěno řízení ITI. Projekt je určen pro pracovníky statutárního města Ostrava, kteří zajišťují řízení ITI.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 016 929,00
Veřejné zdroje ČR: 1 061 811,00
 
Celková částka: 7 078 740,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena